Näringspolitik

Ansvarig

Johan Britz

Näringspolitisk direktör
+46 8 553 430 00

Chef verksamhetsområdet Näringspolitik

Medarbetare

Gabriella Landerholm

Assistent till Johan Britz, projektledare och koordinator

Kontaktperson Johan Britz

Företagsjuridik

Ansvarig

Göran Grén

Avdelningschef
+46 8 553 431 31

Avdelningschef Företagsjuridik

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Anne Wigart

Senior Legal Adviser
+46 8 553 430 44

Företagsjuridik - bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt

Birgitta Laurent

Upphandlings- och konkurrensexpert
+46 8 553 431 42

Expert på offentlig upphandling och valfrihetsfrågor

Digital policy

Carolina Brånby

Jurist och policyansvarig
+46 8 553 432 88

Arbetar med näringspolitik, bland annat dataskyddsförordningen och lagförslag inom EUs digitala inre marknadsstrategi.

Christer Östlund

Jurist. Expert Regelförbättring
+46 8 553 430 28

Ansvar för regelförbättring.

Ellen Hausel Heldahl

Jurist och expert på offentlig upphandling
+46 8 553 431 56

Arbetar med offentlig upphandling

Karl Lallerstedt

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
+46 8 553 431 19

Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Olof Erixon

Jurist
+46 8 553 430 46

Säkerhets- och beredskapsfrågor

Expert konkurrens och statsstöd
+46 8 553 431 01

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Hållbarhet och infrastruktur

Ansvarig


+46 8 553 430 03

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Jenny Svärd

Ansvarig Miljöpolicy
+46 8 553 431 36

Arbetar med frågor såsom cirkulär ekonomi, avfall, kemikalier, luft, vatten och miljöstyrning både nationellt och på EU-nivå.

Expert hållbarhet och infrastruktur
+46 72 201 82 91

Mårten Bergman

Ansvarig infrastruktur
+46 8 553 430 94

Arbetar med frågor kring planering, investering och finansiering av transportinfrastruktur. Även kring frågor som påverkar transporteffektivitet och transportkostnader samt infrastruktur- och transportrelaterade klimat- och miljöfrågor.

Nicklas Skår

Jurist
+46 8 553 430 40

Ansvarar för principiella frågor rörande miljölagstiftning.

Samhällsekonomi

Ansvarig

Bettina Kashefi

Chefekonom

Medarbetare

Anders Bornefalk

Nationalekonom
+46 8 553 431 22

Arbetar med analys av entreprenörskap, företagens finansiering och regional utveckling

Anders Morin

Ansvarig välfärdspolitik
+46 8 553 430 48

Arbetar med frågor kring produktivitet, effektivitet och kvalitet i välfärden. Även kring frågor om privata företags förutsättningar i välfärden, till exempel vinstfrågan och frågor om kommunal ekonomi.

Göran Grahn

Nationalekonom
+46 8 553 431 03

Konjunkturprognoser, regional statistik mm.


+46 70 698 39 44

Jonas Frycklund

Biträdande avdelningschef
+46 8 553 431 62

Biträdande chefekonom. Arbetar bland annat med finanspolitik, bostadspolitik och fördelningspolitik.

Lars Jagrén

Senior Advisor, Samhällsekonomi
+46 8 553 432 86

Strukturell analys. Frågor rörande näringslivets strukturomvandling, ägar- och generationsskiften, EU- och euroanalys samt konkurrenskraft på företagsnivå.

Lena Edholm

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomi
+46 8 553 432 81

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomiavdelningen. Ansvarig för att boka möten, ordna konferenser, leverantörsfakturor, bokföring samt budget och prognosarbete.

Mattias Lundbäck

Beräkningar av effekter av regelförändringar
+46 8 553 432 22

Arbetar med frågor som rör offentlig upphandling, regelförändringar, offentligt finansierad välfärd och allmänna ekonomiska frågor.

Tamara Sobolevskaia

Nationalekonom
+46 76 830 12 62

Arbetar med makroanalys och konjunkturprognoser samt olika frågor rörande arbetsmarknad.

Torbjörn Halldin

Enhetschef Makroanalys
+46 8 553 430 16

Ansvarar för prognosarbetet och konjunkturrapporten. Specialiserad på makroekonomisk analys.

Victor Snellman

Nationalekonom
+46 8 553 431 26

Ansvarig för finansiella marknader och internationell ekonomi.

Violeta Juks

Nationalekonom
+46 8 553 431 61

Analys av makroekonomisk utveckling. Makroprognoser.

Skatter

Ansvarig

Johan Fall

Avdelningschef Skatteavdelningen
+46 8 553 430 66

Chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Medarbetare

Anders Ydstedt

Projektledare
+46 70 598 06 40

Arbetar som projektledare med fokus på skattefrågor.

Anna Sandberg Nilsson

Expert mervärdesskatt
+46 8 553 432 55

Arbetar med näringslivets momsfrågor, förenkling och förbättring av momsregler på svensk och EU-nivå.

Claes Hammarstedt

Skatteexpert internationella skatter.
+46 8 553 430 52

Arbetar med internationell företagsbeskattning (OECD, EU och Internationella Handelskammaren ICC)

Claes Norberg

Redovisningsexpert
+46 8 553 431 75

Ansvarig för Svenskt Näringslivs arbete rörande finansiell rapportering, revision, Integrated Reporting, CSR-rapportering och länderrapportering. Arbetet sker i samarbete med Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Internationellt bedrivs arbetet genom BUSINESSEUROPE.

Erik Blomquist

Skattejurist
+46 8 553 430 69

Arbetar med nationell och internationell skatterätt.

Johan Lidefelt

Nationalekonom
+46 8 553 430 67

Nationalekonom på Skatteavdelningen.


+46 8 553 430 76

Lena Edholm

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomi
+46 8 553 432 81

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomiavdelningen. Ansvarig för att boka möten, ordna konferenser, leverantörsfakturor, bokföring samt budget och prognosarbete.

Richard Hellenius

Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy
+46 8 553 430 14

Har som ansvarsområde företagsbeskattningen samt ägarbeskattningsfrågor rörande fåmansbolag.

Robert Lönn

Skattejurist, Senior Adviser
+46 8 553 430 33

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Sofia Bildstein-Hagberg

Expert finansiell rapportering
+46 8 553 431 88

Arbetar med redovisnings- och revisionsfrågor, bokföringsfrågor och frågor som rör hållbarhetsrapportering. Sekreterare i Näringslivets redovisningsgrupp (NRG).

Utbildning, Forskning & Innovation

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Christina Wainikka

Policyexpert för immaterialrätt
+46 8 553 431 11

Kunskapsbaserade tillgångar, i form av allt från uppgifter (big data) till know-how via de immaterialrättsliga ensamrätterna såsom patent, upphovsrätt, mönster och varumärken.

Emil Görnerup

Forsknings- och innovationspolitisk expert
+46 8 553 430 74

Policyansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor

Johan Olsson

Utbildningspolitisk expert
+46 8 553 430 27

Kompetensförsörjning, gymnasieskola och friskola. Kvalitet och relevans i gymnasieskolan, att eleverna rustas väl för jobb och/eller studier. Samverkan skola och näringsliv och övergång från utbildning till jobb. Förutsättningarna för fristående skolor och elever och föräldrars rätt att välja.

Karin Rebas

Skolpolitisk expert
+46 8 553 430 77

Ansvarig för skolfrågor – grundskolan och komvux på grundläggande nivå. Där ingår bland annat frågor som berör kvalitet, relevans, friskolornas förutsättningar, samverkan mellan skola och näringsliv, prao och studie- och yrkesvägledning.