Näringspolitik

Ansvarig

Göran Norén

Avdelningschef Näringspolitik
+46 8 553 431 41

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Näringspolitik och Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet,Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Anne Wigart

Senior Legal Adviser
+46 8 553 430 44

Företagsjuridik, bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt

Birgitta Laurent

Upphandlings- och konkurrensexpert
+46 8 553 431 42

Expert på offentlig upphandling och valfrihetsfrågor

Carolina Brånby

Jurist och policyansvarig
+46 8 553 432 88

Arbetar med näringspolitik, bland annat dataskyddsförordningen och lagförslag inom EUs digitala inre marknadsstrategi.

Ellen Hausel Heldahl

Jurist och expert på offentlig upphandling
+46 8 553 431 56

Arbetar med offentlig upphandling

Eva Jivmark

Samordnare SME- frågor.
+46 8 553 430 61

Samordning SME-frågor. Ansvarar för SME- kommitténs presidium och SME-kommittén. Svenskt Näringslivs representant i SME Committee i BusinessEurope, Bryssel.

Göran Grén

Jurist
+46 8 553 431 31

Arbetar med konkurrensfrågor, EU:s statsstödsregler, regelförbättring och EU:s inre marknad

Karl Lallerstedt

Säkerhetsexpert
+46 8 553 431 19

Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Olof Erixon

Jurist
+46 8 553 430 46

Juridiska aspekter av digitaliseringsfrågor