Näringspolitik

Ansvarig

Johan Britz

Näringspolitisk direktör
+46 8 553 430 00

Chef verksamhetsområdet Näringspolitik

Medarbetare

Gabriella Landerholm

Assistent till Johan Britz, projektledare och koordinator

Kontaktperson Johan Britz

Företagsjuridik

Ansvarig

Göran Grén

Avdelningschef
+46 8 553 431 31

Avdelningschef Företagsjuridik

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Anne Wigart

Senior Legal Adviser
+46 8 553 430 44

Företagsjuridik - bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt

Birgitta Laurent

Upphandlings- och konkurrensexpert
+46 8 553 431 42

Expert på offentlig upphandling och valfrihetsfrågor

Digital policy

Carolina Brånby

Jurist och policyansvarig
+46 8 553 432 88

Arbetar med näringspolitik, bland annat dataskyddsförordningen och lagförslag inom EUs digitala inre marknadsstrategi.

Christer Östlund

Jurist. Expert Regelförbättring, Insolvensjuridik
+46 8 553 430 28

Ansvar för regelförbättring.

Ellen Hausel Heldahl

Jurist och expert på offentlig upphandling
+46 8 553 431 56

Arbetar med offentlig upphandling

Karl Lallerstedt

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor
+46 8 553 431 19

Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Olof Erixon

Jurist
+46 8 553 430 46

Säkerhets- och beredskapsfrågor

Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd
+46 8 553 431 01

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Hållbarhet och infrastruktur

Ansvarig

Lina Håkansdotter

Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur
+46 8 553 430 03

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Jenny Svärd

Ansvarig Miljöpolicy
+46 8 553 431 36

Arbetar med frågor såsom cirkulär ekonomi, avfall, kemikalier, luft, vatten och miljöstyrning både nationellt och på EU-nivå.

Projektkoordinator för hållbarhet och infrastruktur
+46 8 553 430 08

Marcus Morfeldt

Expert hållbarhet och infrastruktur
+46 72 201 82 91

Mårten Bergman

Ansvarig infrastruktur
+46 8 553 430 94

Arbetar med frågor kring planering, investering och finansiering av transportinfrastruktur. Även kring frågor som påverkar transporteffektivitet och transportkostnader samt infrastruktur- och transportrelaterade klimat- och miljöfrågor.

Nicklas Skår

Jurist
+46 8 553 430 40

Ansvarar för principiella frågor rörande miljölagstiftning.

Samhällsekonomi

Ansvarig

Bettina Kashefi

Chefekonom

Medarbetare

Anders Bornefalk

Nationalekonom
+46 8 553 431 22

Arbetar med analys av entreprenörskap, företagens finansiering och regional utveckling

Anders Morin

Ansvarig välfärdspolitik
+46 8 553 430 48

Arbetar med frågor kring produktivitet, effektivitet och kvalitet i välfärden. Även kring frågor om privata företags förutsättningar i välfärden, till exempel vinstfrågan och frågor om kommunal ekonomi.

Göran Grahn

Nationalekonom
+46 8 553 431 03

Konjunkturprognoser, regional statistik mm.


+46 70 698 39 44

Jonas Frycklund

Biträdande avdelningschef
+46 8 553 431 62

Biträdande chefekonom. Arbetar bland annat med finanspolitik, bostadspolitik och fördelningspolitik.

Lars Jagrén

Senior Advisor, Samhällsekonomi
+46 8 553 432 86

Strukturell analys. Frågor rörande näringslivets strukturomvandling, ägar- och generationsskiften, EU- och euroanalys samt konkurrenskraft på företagsnivå.

Lena Edholm

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomi
+46 8 553 432 81

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomiavdelningen. Ansvarig för att boka möten, ordna konferenser, leverantörsfakturor, bokföring samt budget och prognosarbete.

Mattias Lundbäck

Beräkningar av effekter av regelförändringar
+46 8 553 432 22

Arbetar med frågor som rör offentlig upphandling, regelförändringar, offentligt finansierad välfärd och allmänna ekonomiska frågor.

Tamara Sobolevskaia

Nationalekonom
+46 76 830 12 62

Arbetar med makroanalys och konjunkturprognoser samt olika frågor rörande arbetsmarknad.

Torbjörn Halldin

Enhetschef Makroanalys
+46 8 553 430 16

Ansvarar för prognosarbetet och konjunkturrapporten. Specialiserad på makroekonomisk analys.

Victor Snellman

Nationalekonom
+46 8 553 431 26

Ansvarig för finansiella marknader och internationell ekonomi.

Violeta Juks

Nationalekonom
+46 8 553 431 61

Analys av makroekonomisk utveckling. Makroprognoser.

Skatter

Ansvarig

Johan Fall

Avdelningschef Skatteavdelningen
+46 8 553 430 66

Chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Medarbetare

Anders Ydstedt

Projektledare
+46 70 598 06 40

Arbetar som projektledare med fokus på skattefrågor.

Anna Sandberg Nilsson

Expert mervärdesskatt
+46 8 553 432 55

Arbetar med näringslivets momsfrågor, förenkling och förbättring av momsregler på svensk och EU-nivå.

Claes Hammarstedt

Skatteexpert internationella skatter.
+46 8 553 430 52

Arbetar med internationell företagsbeskattning (OECD, EU och Internationella Handelskammaren ICC)

Claes Norberg

Redovisningsexpert
+46 8 553 431 75

Ansvarig för Svenskt Näringslivs arbete rörande finansiell rapportering, revision, Integrated Reporting, CSR-rapportering och länderrapportering. Arbetet sker i samarbete med Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Internationellt bedrivs arbetet genom BUSINESSEUROPE.

Erik Blomquist

Skattejurist
+46 8 553 430 69

Arbetar med nationell och internationell skatterätt.

Johan Lidefelt

Nationalekonom
+46 8 553 430 67

Nationalekonom på Skatteavdelningen.

Katarina Bartels


+46 8 553 430 76

Lena Edholm

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomi
+46 8 553 432 81

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomiavdelningen. Ansvarig för att boka möten, ordna konferenser, leverantörsfakturor, bokföring samt budget och prognosarbete.

Richard Hellenius

Expert företagsbeskattning / Director Corporate tax policy
+46 8 553 430 14

Har som ansvarsområde företagsbeskattningen samt ägarbeskattningsfrågor rörande fåmansbolag.

Robert Lönn

Skattejurist, Senior Adviser
+46 8 553 430 33

Arbetar med skattepolitiska frågor, särskilt energi- och miljöbeskattning samt övriga punktskatter.

Sofia Bildstein-Hagberg

Expert finansiell rapportering
+46 8 553 431 88

Arbetar med redovisnings- och revisionsfrågor, bokföringsfrågor och frågor som rör hållbarhetsrapportering. Sekreterare i Näringslivets redovisningsgrupp (NRG).

Utbildning, Forskning & Innovation

Ansvarig

Avdelningschef utbildning, forskning och innovation
+46 8 553 431 10

Chef för avdelningen för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Christina Wainikka

Policyexpert för immaterialrätt
+46 8 553 431 11

Kunskapsbaserade tillgångar, i form av allt från uppgifter (big data) till know-how via de immaterialrättsliga ensamrätterna såsom patent, upphovsrätt, mönster och varumärken.

Emil Görnerup

Forsknings- och innovationspolitisk expert
+46 8 553 430 74

Policyansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor

Policyexpert utbildningspolitik
+46 8 553 430 26

Ansvarar för frågor kring yrkeshögskolan, komvux och yrkesvux. Kompetensförsörjning till företag, kompetensutveckling för medarbetare och individer samt validering.

Johan Olsson

Utbildningspolitisk expert
+46 8 553 430 27

Kompetensförsörjning, gymnasieskola och friskola. Kvalitet och relevans i gymnasieskolan, att eleverna rustas väl för jobb och/eller studier. Samverkan skola och näringsliv och övergång från utbildning till jobb. Förutsättningarna för fristående skolor och elever och föräldrars rätt att välja.

Karin Rebas

Skolpolitisk expert
+46 8 553 430 77

Ansvarig för skolfrågor – grundskolan och komvux på grundläggande nivå. Där ingår bland annat frågor som berör kvalitet, relevans, friskolornas förutsättningar, samverkan mellan skola och näringsliv, prao och studie- och yrkesvägledning.

Policyexpert för högskolepolitik
+46 8 553 430 45

Ansvarar för frågor om högre utbildning såsom kompetensförsörjning, dimensionering, kvalitet och relevans, livslångt lärande, samverkan mellan universitet och högskola respektive näringslivet avseende utbud och efterfrågan för en bättre matchning samt koppling till arbetsmarknaden.