Samhällsekonomi

Avdelningens arbete utgår från nationalekonomisk forskning och har ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi arbetar aktivt med frågor som rör företagens förutsättningar, finansmarknader, produktivitetsutveckling, lönebildning, sysselsättning, arbetslöshet och välfärd. Avdelningen analyserar dessutom den svenska ekonomins utveckling genom regelbundna konjunkturrapporter.

Ansvarig

Bettina Kashefi

Chefekonom

Medarbetare

Anders Bornefalk

Nationalekonom
+46 8 553 431 22

Arbetar med analys av företagande, entreprenörskap och regional utveckling

Anders Morin

Ansvarig välfärdspolitik
+46 8 553 430 48

Arbetar med frågor kring produktivitet, effektivitet och kvalitet i välfärden. Även kring frågor om privata företags förutsättningar i välfärden, till exempel vinstfrågan och frågor om kommunal ekonomi.

Carl Oreland

Nationalekonom
+46 8 553 431 06

Arbetar med analys kring entreprenörskap, företagande och näringsliv, makroprognos finansiell ekonomi, statistisk analys.

Göran Grahn

Nationalekonom
+46 8 553 431 03

Ansvarig för regional statistik och kontakter med regionkontoren i samhällsekonomiska frågor.

Jonas Frycklund

Biträdande avdelningschef
+46 8 553 431 62

Finanspolitik, investeringsklimat

Lena Edholm

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomi
+46 8 553 432 81

Sekreterare Skatteavdelningen och Samhällsekonomiavdelningen. Ansvarig för att boka möten, ordna konferenser, leverantörsfakturor, bokföring samt budget och prognosarbete.

Expert på kontraktsteori
+46 8 553 432 22

Arbetar med frågor som rör offentlig upphandling, offentligt finansierad välfärd och allmänna ekonomiska frågor.

Torbjörn Halldin

Prognosansvarig
+46 8 553 430 16

Ansvarar för prognosarbetet och konjunkturrapporten. Specialiserad på makroekonomisk analys.

Victor Snellman

Nationalekonom
+46 8 553 431 26

Ansvarig för finansiella marknader och internationell ekonomi.