Statistik

Vi tar fram uppgifter på uppdrag av arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv om exempelvis löner, arbetskraftskostnader och arbetstider i medlemsföretagen.

Ansvarig

Carina Lindfelt

Avdelningschef Arbetsmarknad
+46 8 553 432 53

Övergripande ansvar för de frågor som hanteras på avdelningen.

Medarbetare


+46 8 553 432 54

Krister B Andersson

Statistiker
+46 8 553 431 29

Arbetsmarknadsfrågor, framförallt löne- och lönekostnadsanalyser.

Pär Lundqvist

Expert arbetsmarknad och förhandlingsservice
+46 8 553 431 28

Statistiker med fokus på löneförhandlingsunderlag och marknadslöneinformation