Utbildning, Forskning & Innovation

Ansvarig

Tobias Krantz

Chef för utbildning, forskning och innovation
+46 8 553 431 08

Leder Svenskt Näringslivs policy- och opinionsarbete kring utbildning, forskning och innovation.

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Företagsjuridik, Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet och Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Christina Wainikka

Policyexpert för immaterialrätt
+46 8 553 431 11

Kunskapsbaserade tillgångar, i form av allt från uppgifter (big data) till know-how via de immaterialrättsliga ensamrätterna såsom patent, upphovsrätt, mönster och varumärken.

Emil Görnerup

Forsknings- och innovationspolitisk expert
+46 8 553 430 74

Policyansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor

Johan Olsson

Utbildningspolitisk expert
+46 8 553 430 27

Kompetensförsörjning, gymnasieskola och friskola. Kvalitet och relevans i gymnasieskolan, att eleverna rustas väl för jobb och/eller studier. Samverkan skola och näringsliv och övergång från utbildning till jobb. Förutsättningarna för fristående skolor och elever och föräldrars rätt att välja.

Karin Rebas

Skolpolitisk expert
+46 8 553 430 77

Ansvarig för skolfrågor – grundskolan och komvux på grundläggande nivå. Där ingår bland annat frågor som berör kvalitet, relevans, friskolornas förutsättningar, samverkan mellan skola och näringsliv, prao och studie- och yrkesvägledning.

Mia Bernhardsen

Utbildningspolitisk expert
+46 8 553 431 44

Ansvarig för frågor som rör yrkesutbildning för vuxna såsom yrkeshögskolan, yrkesvux, validering, lärlingsutbildning, branschskolor och yrkeslärarutbildningen.

Mikaela Almerud

Högskolepolitisk expert
+46 8 553 430 84

Ansvarig för högskolefrågor kopplat till kompetensförsörjning. Hanterar även frågor kring validering och utbildningssystemets påverkan på integration.