Utbildning, Forskning & Innovation

Ansvarig

Tobias Krantz

Chef för utbildning, forskning och innovation
+46 8 553 431 08

Leder Svenskt Näringslivs policy- och opinionsarbete kring utbildning, forskning och innovation.

Medarbetare

Anna Antonsson

Assistent
+46 8 553 432 96

Arbetar med allmän administration på avdelningarna Näringspolitik och Utbildning, forskning & innovation samt Hållbarhet,Infrastruktur. Sköter löpande ekonomi och uppföljning av projekt, planering och genomförande av seminarier samt administration av Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Christina Wainikka

Policyexpert för immaterialrätt
+46 8 553 431 11

Kunskapsbaserade tillgångar, i form av allt från uppgifter (big data) till know-how via de immaterialrättsliga ensamrätterna såsom patent, upphovsrätt, mönster och varumärken.

Emil Görnerup

Forsknings- och innovationspolitisk expert
+46 8 553 430 74

Policyansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor

Fredrik Sand

Högskolepolitisk expert
+46 8 553 431 09

Vikarie. Policyansvar för högre utbildning. Viktiga aspekter är hur universitet och högskolor bättre ska kunna bidra till kompetensförsörjningen och öka samverkan med näringslivet i utbildningarna.

Johan Olsson

Utbildningspolitisk expert
+46 8 553 430 27

Kompetensförsörjning, gymnasieskola och friskola. Kvalitet och relevans i gymnasieskolan, att eleverna rustas väl för jobb och/eller studier. Samverkan skola och näringsliv och övergång från utbildning till jobb. Förutsättningarna för fristående skolor och elever och föräldrars rätt att välja.

Karin Rebas

Skolpolitisk expert
+46 8 553 430 00

Ansvarig för skolfrågor – grundskolan och komvux på grundläggande nivå. Där ingår bland annat frågor som berör kvalitet, relevans, friskolornas förutsättningar, samverkan mellan skola och näringsliv, prao och studie- och yrkesvägledning.

Mia Bernhardsen

Expert på kompetensförsörjningsfrågor
+46 8 553 431 44

Ansvarig för frågor som rör yrkesutbildning för vuxna såsom yrkeshögskolan, yrkesvux, validering, lärlingsutbildning, branschskolor och yrkeslärarutbildningen.

Mikaela Almerud
Föräldraledig

Högskolepolitisk expert

Ansvarig för högskolefrågor kopplat till kompetensförsörjning. Hanterar även frågor kring validering och utbildningssystemets påverkan på integration.