Vd och vd-stab

Ansvarig

Jan-Olof Jacke

Vd för Svenskt Näringsliv

Kapitalförvaltning

Ansvarig

Björn Oxhammar

Finanschef
+46 8 553 431 52

Ansvarig för Svenskt Näringslivs placeringstillgångar. Arbetar också med konfliktersättningsfrågor.

Medarbetare

Helena Nordberg

Ränteförvaltare
+46 8 553 431 55

Arbetar på kapitalförvaltningen, placerar räntebärande värdepapper.


+46 8 553 431 57

Ordförande- och vd-staben

Medarbetare

Amelie Langby

Stabssamordnare, vd-staben
+46 8 553 430 17

Ansvarig för vd:s externa relationer.

Chatarina Falk

Assistent till ordförande Fredrik Persson
+46 8 553 430 13

Sköter administrationen kring föreningens styrelse, verksamhetsstyrelse, stämma/årsmöte och valberedning.

VD-Assistent

Chefsjurist

Ansvarig

Anders Thorstensson

Chefsjurist
+46 8 553 432 10

Ansvarig för Svenskt Näringslivs externa och interna juridik. Expert obestånds- och konkursrätt