Vd och vd-stab

Ansvarig

Jan-Olof Jacke

Vd
+46 8 553 430 00

Vd för Svenskt Näringsliv

Kapitalförvaltning

Ansvarig

Björn Oxhammar

Finanschef
+46 8 553 431 52

Ansvarig för Svenskt Näringslivs placeringstillgångar. Arbetar också med konfliktersättningsfrågor.

Medarbetare

Helena Nordberg

Ränteförvaltare
+46 8 553 431 55

Arbetar på kapitalförvaltningen, placerar räntebärande värdepapper.

Ordförande- och VD-sekretariatet

Medarbetare

Chatarina Falk

Assistent till VD Jan-Olof Jacke och ordförande Fredrik Persson
+46 8 553 430 13

Sköter administrationen kring föreningens styrelse, verksamhetsstyrelse, stämma/årsmöte och valberedning samt samverkans- och beredningsutskottet och VD-konferensen.

Chefsjurist

Ansvarig

Anders Thorstensson

Chefsjurist
+46 8 553 432 10

Ansvarig för Svenskt Näringslivs externa och interna juridik. Expert obestånds- och konkursrätt