Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Bettina Kashefi

Chefekonom

Senaste artiklar av Bettina Kashefi

NYHET — 11 maj 2021

Välfärdens resurser måste användas bättre

Mer pengar är inte lösningen på välfärdens problem. Det finns goda möjligheter att nå bättre resultat om man bland annat använder digitala lösningar, skriver chefekonom Bettina Kashefi och Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
RAPPORT — 5 maj 2021

Ett år av coronakris - var står vi nu?

REMISSVAR — 2 november 2020

Remiss – förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket

REMISSVAR — 27 oktober 2020

Remisspromemoria Nya kapitalkrav för svenska banker

RAPPORT — 17 september 2020

Efter pandemin - Ekonomisk bedömning hösten 2020

Rapporten innehåller en analys av det reformbehov som Sverige står inför.
REMISSVAR — 25 juni 2020

Remiss - Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

REMISSVAR — 26 maj 2020

Huvudbetänkande Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt med en effektiv arbetsmarknad. Incitament till arbete och utbildning förutsätter ett visst mått av lönespridning.
REMISSVAR — 23 april 2020

Remiss: Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

REMISSVAR — 3 mars 2020

Remiss: Betänkandet EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)

REMISSVAR — 11 februari 2020

Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist