Carina Centrén.jpg

Carina Centrén

Regionchef Blekinge

  • +46 454 347 47

Ansvarig för regionverksamheten i Blekinge. Arbetar för att öka förståelsen för Blekingeföretagens verklighet och för att de ska ha bästa möjliga villkor för att verka och skapa tillväxt. Ett arbete som tar avstamp i dialog med företagare och politiker och med målet att bredda intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet.