Carina Centrén.jpg

Carina Centrén

Regionchef Skåne och Blekinge

  • +46 454 347 47

Arbetar för att öka förståelsen för företagens verklighet och för att de ska ha bästa möjliga villkor för att verka och skapa tillväxt. Ett arbete som tar avstamp i dialog med företagare och politiker och med målet att bredda intressegemenskap kring värdet av företagande.