LogoLogo
LogoLogo

Caroline af Ugglas

Ägarstyrningsansvarig

Ägarfrågor

Senaste artiklar av Caroline af Ugglas

REMISSVAR — 24 juni 2019

Promemorian: Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

NYHET — 11 juni 2019

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
Klassrum
Klassrum
NYHET — 1 oktober 2018

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
Caroline af Ugglas, vice VD, Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö,
Caroline af Ugglas, vice VD, Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö,
NYHET — 11 juni 2018

Högskoleutbildade gör sen entré på arbetsmarknaden

Svenska högskolestudenter tar lång tid på sig att bli klara med utbildningen. Genomsnittet är sex år. Caroline af Ugglas och Tobias Krantz vill öka prestationskraven för att få en snabbare genomströmning.
Tobias Krantz och Caroline af Ugglas
Tobias Krantz och Caroline af Ugglas
NYHET — 9 mars 2018

Svenskt Näringsliv välkomnar politisk lösning för vattenkraften

Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen och delar av alliansen är överens om en blockuppgörelse om vattenkraft. Det innebär att vattenkraften utvecklas med hänsyn till en hållbar utveckling, skriver Caroline af Ugglas, vice vd.
Caroline af Ugglas
Caroline af Ugglas
NYHET — 30 januari 2018

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
Vit lastbil på väg
Vit lastbil på väg
REMISSVAR — 25 oktober 2017

Promemoria Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

NYHET — 12 juni 2017

Höga marginalskatter skadar välståndet

Att göra Sverige till ett attraktivt land för högutbildad arbetskraft och talanger är en av våra viktigaste framtidsutmaningar och krävs för att utveckla välståndet. Därför är det nödvändigt att anpassa våra skatter på inkomster, främst marginalskatterna, till internationellt konkurrenskraftiga nivåer, skriver Caroline af Ugglas, Johan Fall och Tobias Krantz.
Caroline af Ugglas, Johan Fall, Tobias Krantz
Caroline af Ugglas, Johan Fall, Tobias Krantz
NYHET — 29 december 2016

Reepalus förslag innebär ett totalt vinstförbud

När Ilmar Reepalu presenterade Välfärdsutredningens förslag till vinstreglering var en utgångspunkt att företagande i välfärden fortsatt skulle vara möjligt. Vi kan idag med hjälp av en unik studie, som vi låtit revisionsbolaget PWC göra, visa att så inte är fallet, skriver Caroline af Ugglas och Anders Morin.
 Ilmar Reepalu
 Ilmar Reepalu
REMISSVAR — 20 maj 2016

Långtidsutredningen 2015 - huvudbetänkande (SOU 2015:104)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist