Chatarina Falk

Chatarina Falk

Assistent till ordförande Fredrik Persson

  • +46 8 553 430 13
Sköter administrationen kring föreningens styrelse, verksamhetsstyrelse, stämma/årsmöte och valberedning.