Chatarina Falk

Chatarina Falk

Assistent

  • +46 8 553 430 13
Sköter administrationen kring föreningens styrelse, verksamhetsstyrelse, stämma/årsmöte och valberedning samt samverkans- och beredningsutskottet och VD-konferensen.