Daniel Andersson

Daniel Andersson

Projektledare Kommunrelationer

Arbetar med utvecklingsverktyg i lokalt företagsklimat för kommunala beslutsfattare.