Edward Hamilton

Edward Hamilton

Expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice

Arbetar som expert med fokus på arbetsmarknadspolitik och omställning/rekryteringsfrågor. Även opinionsbildning kring arbetsmarknadspolitik, jobbskaparnas villkor och bredare samhällsekonomiska frågor.