Elin Wärm

Elin Wärm

Skolnätverksansvarig

Som skolnätverksansvarig arbetar Elin med att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. och informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.