Emelie Nordström

Emelie Nordström

Koordinator

  • +46 8 553 432 43

Ansvarar för koordinering på avdelningen Arbetsmarknad och Förhandlingsservice. Projektleder och ansvarar för Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät.