Emil Källqvist

Skolnätverksansvarig

  • +46 10 451 64 85
Arbetar med att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. och informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.