Eva Jivmark

Samordnare SME- frågor.

  • +46 8 553 430 61

Samordning SME-frågor och håller i SME- kommitténs presidium och SME-kommittén. Svenskt Näringslivs representant i SME- kommittén i BusinessEurope.