Eva Jivmark

Samordnare SME- frågor.

  • +46 8 553 430 61
Samordning SME-frågor. Ansvarar för SME- kommitténs presidium och SME-kommittén. Svenskt Näringslivs representant i SME Committee i BusinessEurope, Bryssel.