Fredrik Sand

Fredrik Sand

Högskolepolitisk expert

  • +46 8 553 431 09

Vikarie. Policyansvar för högre utbildning. Viktiga aspekter är hur universitet och högskolor bättre ska kunna bidra till kompetensförsörjningen och öka samverkan med näringslivet i utbildningarna.