Frida Järleskog

Frida Järleskog

Skolnätverksansvarig

Arbetar som skolnätverksansvarig i Västmanland med att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. och informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.