Hanna Waerland-Fager

Hanna Waerland-Fager

Skolnätverksansvarig

Arbetar som skolnätverksansvarig, i Västra Götaland, med att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. och informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.