Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Hans Gidhagen

Förhandlare och försäkringsexpert

Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med ett särskilt ansvar för frågor kopplade till de kollektivavtalade pensionsplanerna och det allmänna pensionssystemet

Senaste artiklar av Hans Gidhagen

NYHET — 12 maj 2021

Regeringen bör fatta ett bättre beslut om pensioner i egen regi

Regeringen har beslutat att inte ändra reglerna i Skatteförfarandelagen så att tjänstepensionerna kan fortsätta komma från en utbetalare, Alecta. I stället uppstår nu en pensionsröra till ingen nytta för någon, men till skada för Svenskt Näringslivs och PTK:s ITP-plan och för i dag 150 000 pensionärer, i framtiden närmare 400 000, skriver Hans Gidhagen, försäkringsexpert.
REMISSVAR — 16 september 2019

Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet m.m.

REMISSVAR — 13 februari 2019

Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

REMISSVAR — 4 juni 2018

Promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet

REMISSVAR — 20 december 2017

Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

REMISSVAR — 15 november 2017

Promemoria En effektivare flytträtt av försäkringssparande

NYHET — 1 februari 2017

Flytta inte premiepensionskapitalet!

Svenskt Näringsliv säger nej till förslaget om att individernas sparade kapital inom premiepensionen ska kunna tvångsflyttas till statliga AP-fonden. Förslaget ska komma tillrätta med något som inte är ett problem, och riskerar istället att skapa stora förtroendeproblem i pensionssystemet, skriver Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert.
REMISSVAR — 30 januari 2017

Betänkande Fokus premiepension (SOU 2016:61)

REMISSVAR — 21 november 2016

Remiss av förslag till ny trafikljusmodell

REMISSVAR — 27 maj 2016

Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist