Inger Strömdahl

Inger Strömdahl

Ansvarig miljöpolicys

  • +46 8 553 431 14

Ansvarig för miljöpolicys inom Svenskt Näringsliv. Ordförande för samverkansgruppen med Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer på miljöområdet. Ansvarig för Svenskt Näringslivs projekt Miljönytta.se