LogoLogo
LogoLogo

Ingvar Backle

Förhandlare och försäkringsexpert

Förhandlare och försäkringsexpert inom området arbetsmarknadsförsäkringar. Arbetar med socialförsäkringar och kollektivavtalade försäkringar med särskild inriktning på tjänstepensionsförsäkringar.

Senaste artiklar avIngvar Backle

REMISSVAR — 20 augusti 2020

Remiss: Promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

REMISSVAR — 11 juni 2020

Remittering av promemorian Inkomstpensionstillägg

REMISSVAR — 16 september 2019

Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet m.m.

NYHET — 10 maj 2019

Pensionspopulismen har nått regeringen

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
REMISSVAR — 6 maj 2019

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

REMISSVAR — 23 april 2019

Promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer

NYHET — 4 februari 2019

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
REMISSVAR — 24 september 2018

Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28)

REMISSVAR — 19 juni 2018

Översyn av grundskyddet för pensionärer - inriktning för ett nytt grundskydd (Ds 2018:18)

REMISSVAR — 14 december 2016

Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist