Jenny Sundberg

Jenny Sundberg

Försäkringskonsult

  • +46 36 30 32 22

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna