Jenny Svärd

Ansvarig miljöpolicy

Arbetar med frågor såsom cirkulär ekonomi, avfall, kemikalier, luft, vatten och miljöstyrning både nationellt och på EU-nivå.

Senaste artiklar av Jenny Svärd

NYHET — 23 november 2022

Släpp loss kraften i den cirkulära ekonomin

Omställningen till en cirkulär ekonomi måste bygga på marknadsekonomins principer. Samtidigt är det viktigt att politiken inte sackar efter utan ger näringslivet möjlighet att ställa om, skriver Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicies.
RAPPORT — 21 november 2022

Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt

SKRIVELSE — 13 oktober 2022

Swedish Enterprise´s position on the Chemical Strategy

NYHET — 11 augusti 2022

EU-förslag om ekodesign bra – men justeringar krävs

EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag för hållbara produkter, Ecodesign Requirements for Sustainable Product Regulation. Förslaget är i huvudsak bra, men har behov av justeringar och förtydliganden, menar Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET — 23 juni 2022

Position on the Ecodesign requirements for Sustainable Products Regulation (ESPR) 

The Confederation of Swedish Enterprise welcomes the proposed Regulation and sees this as an important step towards a more circular economy in Europe and an enabler to reach climate and other sustainability goals.
NYHET — 21 april 2022

The Right to repair initiative: Environmental benefits must exceed the costs for the industry

Swedish Enterprise support the European Commission’s Right to repair initiative and its objective of extending the useful life of goods. But before implementation, an impact assessment should be made so that it is ensured that environmental benefits exceed the costs for the industry.
NYHET — 7 april 2022

The EU’s work on sustainable products must go hand-in-hand with strengthened European competitiveness 

Swedish Enterprise’s preliminary comments on the European Commission’s Sustainable Product Initiative
NYHET — 5 april 2022

EU:s lagförslag för hållbara produkter måste gå hand i hand med stärkt europeisk konkurrenskraft

EU:s lagförslag är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi. Det får stor betydelse för näringslivet. Centralt är att de nya reglerna stärker europeisk konkurrenskraft, skriver Svenskt Näringslivs experter.
NYHET — 25 mars 2022

The Sustainable Product Initiative

On March 30 2022, the European Commission will present the Sustainable Products Initiative (SPI). The initiative is a flagship of the EU’s Green Deal and a key part of the European Circular Economy Action Plan (CEAP).
NYHET — 16 mars 2022

EU:s ramverk för hållbara produkter – Sustainable Product Initative

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist