Jenny Svärd

Ansvarig Miljöpolicy

Arbetar med frågor såsom cirkulär ekonomi, avfall, kemikalier, luft, vatten och miljöstyrning både nationellt och på EU-nivå.

Senaste artiklar av Jenny Svärd

NYHET — 25 november 2021

EU industrial emissions directive risks hampering industry’s climate transition

A broadened EU directive regulating industrial emissions risks being a setback for industry. In its current form, the directive works well and creates environmental benefits. It is therefore important to safeguard the directive’s effectiveness as it is revised, writes Jenny Svärd who is responsible for environmental policy at the Confederation of Swedish Enterprise.
NYHET — 9 november 2021

Product passports must not undermine business competitiveness 

Sharing information between actors with the help of product passports offers many advantages. However, it is vital that the EU’s product passport is designed in such a way that it promotes and does not harm the competitiveness of European business.
NYHET — 8 november 2021

Produktpassens utformning måste ta hänsyn till näringslivets konkurrenskraft

Att dela information mellan aktörer med hjälp av produktpass har många fördelar. Det är däremot väldigt viktigt att produktpasset utformas på ett sådant sätt att det främjar och inte skadar det europeiska näringslivets konkurrenskraft.
NYHET — 25 oktober 2021

Sverige bör gå i bräschen för digital och grön omställning 

Ledande EU-länder inom digitalisering har siktet inställt på grön omställning när de möts i Luxembourg. Sverige bör ta på sig ledartröjan i överläggningarna, anser tre experter från Svenskt Näringsliv.
EVENT — 13 oktober 2021

Hur IED kan bidra till Green deal – och vad är näringspolitikens roll i revideringen?

NYHET — 7 oktober 2021

Swedish Enterprise on the technical screening criteria linked to environmental objectives 3–6

Swedish Enterprise urges the Commission to discuss the formulations of the objectives and the technical screening criteria with the wider business community before presenting its proposal. The link between the proposed criteria and how they will lead to achievement of prosed objectives is currently unclear in many aspects.
REMISSVAR — 4 oktober 2021

Remiss Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

NYHET — 1 oktober 2021

Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan 

Svenskt Näringsliv är positiv till förslaget att införa frival, som möjliggör för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden.
NYHET — 9 september 2021

Swedish Enterprise’s position on broadening the scope of the Ecodesign Directive 

The Confederation of Swedish Enterprise supports efforts towards more sustainable products and believes that product development must incorporate key sustainability aspects. Although the development of more sustainable products is already well under way, more needs to be done to promote further advancement.
NYHET — 9 september 2021

Ett breddat ekodesigndirektiv kan bidra till hållbar produktutveckling

Arbetet mot mer hållbara produkter är positivt och Svenskt Näringsliv anser att produktutveckling måste innehålla viktiga hållbarhetsaspekter. Även om utvecklingen av mer hållbara produkter redan har kommit en bra bit på väg behöver mer göras för att främja ytterligare framsteg.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist