Jens Lepikko

Jens Lepikko

Skolnätverksansvarig

  • +46 10 451 64 85

Arbetar som skolnätverksansvarig, i Uppsala län, med att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. och informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.