Jesper Gyberg Ek

Klimatpolicyansvarig

Senaste artiklar av Jesper Gyberg Ek

NYHET ‚ÄĒ 8 december 2021

Svenska företag bidrar till globalt sänkta utsläpp 

Svenska företag tränger undan produktion från länder med sämre förutsättningar att producera klimatsmart, skriver Jesper Gyberg Ek, klimatpolicyansvarig. 
REMISSVAR ‚ÄĒ 23 september 2021

Remittering av F√∂rslag till Europaparlamentets och r√•dets f√∂rordning om √§ndring av f√∂rordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande √•rliga minskningar av v√§xthusgasutsl√§pp under perioden 2021‚Äď2030

REMISSVAR ‚ÄĒ 23 september 2021

Remittering av Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU) 2015/1814 och förordning (EU) 2015/757

REMISSVAR ‚ÄĒ 10 september 2021

Inrättandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

REMISSVAR ‚ÄĒ 6 september 2021

Remittering av Utfasningsutredningens bet√§nkande SOU 2021:48 ‚ÄĚI en v√§rld som st√§ller om - Sverige utan fossila drivmedel 2040‚ÄĚ

NYHET ‚ÄĒ 19 juli 2021

Swedish Enterprise: ‚ÄėFit for 55‚Äô ‚Äď increase in ambition but a lack of focus on cost-effectiveness

‚ÄėFit for 55‚Äô is a crucial element in the journey towards an EU free of greenhouse gas emissions, and there are considerable opportunities for Swedish companies as part of the transition. However, we believe that it is important to safeguard the fundamental principles of cost-effectiveness and competitiveness, says Jesper Gyberg, Director Climate Policies.
NYHET ‚ÄĒ 16 juli 2021

Fit for 55 - ambitionshöjning men bristande fokus på kostnadseffektivitet

Fit for 55 är en avgörande beståndsdel i resan mot ett EU utan växthusgasutsläpp och Svensk Näringsliv ser stora möjligheter för de svenska företagen i omställningen men anser samtidigt att det är viktigt att slå vakt om grundläggande principer om kostnadseffektivitet och konkurrenskraft, skriver Jesper Gyberg, klimatpolicyansvarig.
RAPPORT ‚ÄĒ 24 juni 2021

Ett skärpt utsläppsmål till 2030

NYHET ‚ÄĒ 28 maj 2021

Klimatet och näringslivet väntar inte, politiken behöver agera nu

Det √§r dags att svenska politiker tar ansvar och ger n√§ringslivet r√§tt f√∂ruts√§ttningar att minska utsl√§ppen, skriver Jesper Gyberg och Marie Knutsen-√Ėy.
NYHET ‚ÄĒ 13 april 2021

√Ėsterg√∂tland kan g√∂ra mer f√∂r klimatet

√Ėsterg√∂tland riskerar att halka efter b√•de n√§r det g√§ller klimatomst√§llning och industrins investeringar. Bristerna i elsystemet √§r en allt st√∂rre h√§msko f√∂r n√§ringslivets utveckling i v√•rt l√§n.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist