Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Johan Britz

Näringspolitisk direktör

Chef verksamhetsområdet Näringspolitik

Senaste artiklar av Johan Britz

RAPPORT ‚ÄĒ 20 maj 2021

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2020

NYHET ‚ÄĒ 22 december 2020

Joint letter about the COVID-19 situation to Commissioner Vesthager

The Confederation of Danish Industry and Swedish Enterprise have written a letter to Commissioner Vesthager about that the current COVID-19 situation should still be considered as an exceptional occurrence within the meaning of Article 107(2)(b), which refers to state aid. Please read the letter below. 
SKRIVELSE ‚ÄĒ 19 november 2020

Hemställan 2 - behov av ytterligare krisåtgärder

RAPPORT ‚ÄĒ 7 oktober 2020

Återstarta Sverige, åtgärdspaket 2: Investera Sverige ur lågkonjunkturen - Reformer för ett bättre investeringsklimat

Hur snabbt foŐąretagens investeringar aŐäterstartar aŐąr avgoŐąrande foŐąr hur snabbt Sverige tar sig ur laŐägkonjunkturen.
RAPPORT ‚ÄĒ 9 september 2020

Återstarta Sverige, åtgärdspaket 1: Kraftsamling för jobben

Coronakrisen hotar inte bara liv och hälsa. Den slår brett mot näringslivet och jobben. Nedgången i ekonomin är djup och återhämtningen väntas ta flera år. Rätt reformer kan påskynda återstarten och lägga grunden för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.
NYHET ‚ÄĒ 24 augusti 2020

F√∂rl√§ng omst√§llningsst√∂det ‚Äď krisen √§r l√•ngt ifr√•n √∂ver

Det ekonomiska läget ser för många företag något bättre ut efter sommaren. Men krisen är långt ifrån över. Åtskilliga företag och vissa branscher har det fortfarande tufft.
SKRIVELSE ‚ÄĒ 26 maj 2020

Skrivelse S7-2020 Uppföljning skrivelse ang corona - skyndsamma åtgärder på skatteområdet

SKRIVELSE ‚ÄĒ 14 maj 2020

Behovet av en god beredningsprocess inom skattelagstiftningen

REMISSVAR ‚ÄĒ 23 april 2020

Remiss: Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

REMISSVAR ‚ÄĒ 22 april 2020

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist