Johan Britz

Johan Britz

Chef Politik & påverkan

  • +46 8 553 430 00

Ansvarar för opinionsbildning i frågor som rör politiska beslut och parternas ansvar.