Johanna Walllnäs

Johanna Wallnäs

Dataskyddsombud

Johanna Wallnäs, dataskyddsombud på Svenskt Näringsliv och konsult på Acando.