Jukka Linna

Försäkringskonsult

  • +46 90 71 82 61
Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna