Julia Berglund

Julia Berglund

Arbetsgivarsamverkan

Arbetar med arbetsgivarsamverkan beträffande avtalsförhandlingar