LogoLogo
LogoLogo

Karin Rebas

Skolpolitisk expert

Ansvarig för skolfrågor – grundskolan och komvux på grundläggande nivå. Där ingår bland annat frågor som berör kvalitet, relevans, friskolornas förutsättningar, samverkan mellan skola och näringsliv, prao och studie- och yrkesvägledning.

Senaste artiklar avKarin Rebas

REMISSVAR — 23 oktober 2020

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

REMISSVAR — 21 oktober 2020

Remiss avseende förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav

NYHET — 28 januari 2020

Skolinspektionen ska visa musklerna

Skolinspektionen ska vara vass och tydlig så att den kan göra skarpa ingripanden. Utvecklingen är positiv, men den kan bli bättre. Det skriver Svenskt Näringslivs utbildningsexperter Karin Rebas och Johan Olsson som lyfter fem reformområden.
Yrkesvägledning
Yrkesvägledning
NYHET — 3 december 2019

PISA-resultaten ett glädjebesked – men orosmoln finns kvar

Det finns anledning att glädjas åt den senaste PISA-undersökningen, men inte skäl att slå sig till ro. Utmaningarna är fortfarande avsevärda. Svenskt Näringsliv vill se en rad reformer för att ytterligare stärka resultaten i skolan, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
gymnasieelever
gymnasieelever
NYHET — 2 december 2019

Så blir studie- och yrkesvägledningen bättre

Skolans studie- och yrkesvägledning måste bli bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Skolexperterna Karin Rebas och Johan Olsson föreslår ett SYV-index med parametrar som till exempel måluppfyllelse i grundskolan, studieavbrott i gymnasiet och övergång till jobb.
En ny undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, visar också att endast hälften av friskollärarna skulle söka sig till en kommunal skola, om deras nuvarande tvingades stänga.
En ny undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB, visar också att endast hälften av friskollärarna skulle söka sig till en kommunal skola, om deras nuvarande tvingades stänga.
REMISSVAR — 29 oktober 2019

Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk

NYHET — 24 oktober 2019

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

Sverige satsar stora belopp på skolan, förväntningarna på goda resultat är höga. När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.
Johan Olsson, utbildningspolitisk expert och Karin Rebas, skolpolitisk expert.
Johan Olsson, utbildningspolitisk expert och Karin Rebas, skolpolitisk expert.
REMISSVAR — 23 oktober 2019

Remiss förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner

NYHET — 8 oktober 2019

Sambanden mellan skolval och flyttlass borde diskuteras mer

Sambanden mellan skolvalet och flyttbenägenheten borde få en större plats i diskussionen om det svenska skolsystemet, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
Karin Rebas
Karin Rebas
NYHET — 11 juni 2019

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
Klassrum
Klassrum
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist