Karin Schön

Karin Schön

Skolnätverksansvarig Västernorrlands län

Som skolnätverksansvarig arbetar Karin med att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. och informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.