Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Karl Lallerstedt

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor

Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Senaste artiklar av Karl Lallerstedt

NYHET — 4 juni 2020

Dags att återuppbygga civilförsvaret

Satsningar på totalförsvaret är ett sätt att få fart på svensk ekonomi i kristider, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor. Han varnar också för att budgeten för den civila delen inte räcker när behoven blir tydliga under de kommande åren.
REMISSVAR — 18 november 2019

Remittering av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (DS 2019:17)

REMISSVAR — 5 november 2019

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

REMISSVAR — 30 augusti 2019

Betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)

REMISSVAR — 10 juni 2019

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott.(Ds 2019:1)

REMISSVAR — 1 april 2019

Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

NYHET — 5 mars 2019

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET — 28 januari 2019

Anförande om totalförsvar på Rikskonferensen i Sälen

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.
NYHET — 12 december 2018

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
REMISSVAR — 11 september 2018

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska försvarsfonden COM (2018) 476

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist