Karl Lallerstedt

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor

Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

Senaste artiklar av Karl Lallerstedt

NYHET — 14 mars 2022

Välkommet besked om höjda totalförsvarsutgifter

Regeringens besked att man vill höja totalförsvarsutgifterna till två procent är välkommet, men regeringen och riksdagen måste noggrant överväga hur ökningarna ska finansieras, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
REMISSVAR — 18 februari 2022

Remiss av SOU 2021:87 Granskning av utländska direktinvesteringar

RAPPORT — 2 februari 2022

Brottslighetens kostnader 2022

Svenskt Näringsliv har nu för tredje gången beställt studien Brottslighetens kostnader för att kartlägga hur företag faktiskt drabbas av brott, och dess kostnader.
REMISSVAR — 11 januari 2022

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

NYHET — 4 juni 2020

Dags att återuppbygga civilförsvaret

Satsningar på totalförsvaret är ett sätt att få fart på svensk ekonomi i kristider, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor. Han varnar också för att budgeten för den civila delen inte räcker när behoven blir tydliga under de kommande åren.
REMISSVAR — 18 november 2019

Remittering av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (DS 2019:17)

REMISSVAR — 5 november 2019

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

REMISSVAR — 30 augusti 2019

Betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)

REMISSVAR — 10 juni 2019

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott.(Ds 2019:1)

REMISSVAR — 1 april 2019

Betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist