Karl Lallerstedt

Karl Lallerstedt

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor

  • +46 8 553 431 19

Ansvarig säkerhetspolitik och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)