Katarina Barter

Katarina Barter

Centralt skolnätverksansvarig

  • +46 8 553 432 12
Ansvarar för regionala skolnätverk. Arbetar med att stärka samverkan mellan skola och näringsliv bland annat genom att utveckla relationer med rektorer, lärare och SYV runt om i hela landet för att öka kännedomen om Svenskt Näringslivs skolmaterial.