Katarina Samuelsson

Katarina Samuelsson

Administratör

  • +46 31 62 94 77

Administratör för regionverksamheten i Halland, Jönköping, Värmland och Västra Götalands län.