Lars Jagrén

Lars Jagrén

Senior Advisor, Samhällsekonomi

  • +46 8 553 432 86
Strukturell analys. Frågor rörande näringslivets strukturomvandling, ägar- och generationsskiften, EU- och euroanalys samt konkurrenskraft på företagsnivå.