LogoLogo
LogoLogo

Lina Håkansdotter

Avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur

Senaste artiklar av Lina Håkansdotter

NYHET — 10 september 2020

Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning

Inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning lanseras en scenarioanalys som visar hur ett väl fungerande och kostnadseffektivt, fossilfritt elsystem i Sverige år 2045 kan se ut. Ett sådant elsystem är avgörande för Sveriges fortsatta välstånd och för vår möjlighet att klara klimatomställningen.
Lina Håkansdotter
Lina Håkansdotter
REMISSVAR — 27 augusti 2020

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, dnr 287/2020

REMISSVAR — 27 augusti 2020

Remiss: Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

NYHET — 20 augusti 2020

Trygg elförsörjning en nyckel till klimatomställningen

Det finns en bred enighet om att vi behöver ställa om till ett fossilfritt samhälle. I den omställningen är väl fungerande elförsörjning en nyckelfaktor. Utan elanvändarnas vetskap om att de kan få tillgång till rätt mängd fossilfri el, på rätt plats, vid rätt tid och till ett konkurrenskraftigt pris kommer omställningen från de fossila bränslena inte lyckas.
Lina Håkansdotter
Lina Håkansdotter
REMISSVAR — 13 augusti 2020

Remiss av betänkande (SOU2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

NYHET — 14 juli 2020

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

"I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
Bildcollage med elnät och porträtt på Lina Håkansdotter
Bildcollage med elnät och porträtt på Lina Håkansdotter
NYHET — 9 juli 2020

Prioritera elförsörjningen nu

Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri.
Lina Håkansdotter vid elledning
Lina Håkansdotter vid elledning
NYHET — 6 juli 2020

Det är dags att regeringen tar elförsörjningsfrågan på allvar

Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar, annars når vi ej de energipolitiska målen om leveranssäkerhet, fossilfrihet och konkurrenskraft. Den akuta krisen är svår att lösa. Svenska Kraftnäts upphandling av produktion i södra Sverige är nödvändig men kostsam. Den tidigare bristen på helhetssyn och konsekvensanalys är på väg att sätta landet i en svår situation. Vi ser redan konsekvenser för näringslivet i Kalmar län när tveksamheten kring elberoende investeringar ökar.
kontakt och mynt på rad
kontakt och mynt på rad
REMISSVAR — 11 juni 2020

Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

REMISSVAR — 5 juni 2020

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektiviet

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist