Lotta Molinder Sundqvist

Lotta Molinder Sundqvist

HR-strateg

  • +46 8 553 430 29

HR-relaterade projekt för Svenskt Näringsliv samt strategisk HR-samverkan inom Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna.