LogoLogo
LogoLogo

Magnus Wallerå

Avdelningschef utbildning, forskning och innovation

Chef för avdelningen för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv

Senaste artiklar avMagnus Wallerå

NYHET — 9 november 2020

Därför avstyrker Svenskt Näringsliv utredningen ”En mer likvärdig skola”

Förslagen i ”En mer likvärdig skola” är inte rätt väg att gå. Sammantaget riskerar utredningens förslag att få en rad negativa effekter i form av ökad rättsosäkerhet, byråkratisering och sämre likvärdighet mellan kommunala och fristående skolor.
REMISSVAR — 23 oktober 2020

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

REMISSVAR — 21 oktober 2020

Remiss avseende förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav

REMISSVAR — 1 oktober 2020

Remiss Ds 2020:13 Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro

NYHET — 24 september 2020

Boendesegregationen styr om valfriheten stryps

Segregationen är inte svensk skolas största utmaning. Vi borde alltid lägga mer tid och kraft på att förbättra elevernas resultat än på att diskutera hur eleverna ska sorteras, skriver utbildningsexperterna Magnus Wallerå och Johan Olsson.
REMISSVAR — 10 augusti 2020

Remiss:Angående enkät om examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön

REMISSVAR — 2 juli 2020

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

REMISSVAR — 16 juni 2020

Remiss SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

REMISSVAR — 1 juni 2020

Remiss av Livsmedelsverkets rapport om behovet av lag- eller förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten

REMISSVAR — 11 maj 2020

Remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist