Senaste artiklar av Marie Knutsen-Öy

RAPPORT — 12 oktober 2022

Startprogram för ny kärnkraft

NYHET — 13 juni 2022

Vattenkraften måste värnas

Vattenkraften är viktig för svensk elproduktion. Därför är det välkommet att regeringen ser över miljöprövningsprocessen. Varje fossilfri TWh elproduktion är viktig för Sverige, skriver Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy.
RAPPORT — 21 april 2022

Utmanad elförsörjning – utmanade företag Försörjningstryggheten är nyckeln för framtida investeringar

NYHET — 4 februari 2022

Många knutar att lösa upp för att klara elförsörjningen 

Sverige behöver ett konkurrenskraftigt och leveranssäkert elsystem. Därför är det viktigt att politiken fokuserar på att utveckla svensk elmarknad så att den klarar behoven som uppstår i den stora omställning som pågår, skriver Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicies.
REMISSVAR — 15 november 2021

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige

REMISSVAR — 1 november 2021

Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

REMISSVAR — 7 september 2021

Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

REMISSVAR — 7 juni 2021

Remiss: Utkast till förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

NYHET — 28 maj 2021

Klimatet och näringslivet väntar inte, politiken behöver agera nu

Det är dags att svenska politiker tar ansvar och ger näringslivet rätt förutsättningar att minska utsläppen, skriver Jesper Gyberg och Marie Knutsen-Öy.
REMISSVAR — 3 maj 2021

Remiss av promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist