Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Senaste artiklar av Marie Knutsen-Öy

REMISSVAR — 8 mars 2021

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

REMISSVAR — 8 mars 2021

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

NYHET — 17 februari 2021

Swedish Enterprise on the evaluation and revision of the Energy Efficiency Directive

One important step in achieving targets for net-zero greenhouse gas emissions (climate neutrality) by 2050, will be to ensure that where energy is consumed, it is consumed in the smartest and most efficient way possible. Energy efficiency is therefore an important tool in reaching our climate targets. 
NYHET — 17 februari 2021

Swedish Enterprise’s response on how the Renewable Energy Directive should be revised

The Confederation of Swedish Enterprise supports the objectives of the European Green Deal and the implementation of Renewable Energy Directive (RED II). We therefore suggest maintaining RED II without any further changes.
REMISSVAR — 14 januari 2021

Remiss av promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

REMISSVAR — 8 januari 2021

Remiss av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet

NYHET — 30 november 2020

Sveriges elsystem – grunden för vårt välstånd

Svenskt Näringsliv har drivit projektet Kraftsamling Elförsörjning under drygt ett år. Ett slutsats är att Sverige behöver ett stabilt elsystem.
NYHET — 23 oktober 2020

Både mer klimatnytta och osäkerhet med PPA-avtal

ELS Analysis har sammanställt rapporten PPA och elmarknaden. Rapporten beskriver de långtidskontrakt som alltmer kommit att driva tillväxten av förnybar elproduktion på den nordiska elmarknaden under de senaste åren. 
NYHET — 23 oktober 2020

Incitament till att investera i elproduktion

En ny rapport redogör för vilka faktorer som driver nya investeringar i elproduktion, identifierar styrkor och svagheter med den nuvarande marknaden och kommer med föreslag på förbättringar.
REMISSVAR — 15 oktober 2020

Remiss av Förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist