Marie Rudberg

Marie Rudberg

Administrativ direktör

  • +46 8 553 430 06

Ansvarig för området Verksamhetsstöd och utveckling som tillhandahåller intern infrastruktur och service inom Svenskt Näringsliv. Processleder även samverkan med Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer, inom samma verksamhetsområde.