LogoLogo
LogoLogo

Mårten Bergman

Ansvarig infrastruktur

Arbetar med frågor kring planering, investering och finansiering av transportinfrastruktur. Även kring frågor som påverkar transporteffektivitet och transportkostnader samt infrastruktur- och transportrelaterade klimat- och miljöfrågor.

Senaste artiklar av Mårten Bergman

REMISSVAR — 27 augusti 2020

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon, dnr 287/2020

REMISSVAR — 13 augusti 2020

Remiss av betänkande (SOU2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

REMISSVAR — 30 april 2020

Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

REMISSVAR — 27 februari 2019

Remiss Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt

NYHET — 20 augusti 2018

Regeringens ambitionshöjning löser inte infrastrukturskulden

"Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte. Grundproblemet kommer att kvarstå. Även efter denna tolvårsperiod kommer Sverige att ha en betydande infrastrukturskuld." Det skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastruktursfrågor på Svenskt Näringsliv i sin krönika.
Mårten Bergman och bro över vatten
Mårten Bergman och bro över vatten
REMISSVAR — 24 april 2018

Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

REMISSVAR — 1 mars 2018

Remiss av utkast till förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

REMISSVAR — 1 mars 2018

Remiss av Energimyndighetens förslag på föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

NYHET — 30 januari 2018

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
Vit lastbil på väg
Vit lastbil på väg
RAPPORT — 12 januari 2018

Konsekvenser av Sveriges klimatpolitik i transportsektorn

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist