Mathilda Linnander

Mathilda Linnander

Studentmedarbetare

Mathilda Linnander är tjänstledig till och med 2019-02-03.

Arbetar på Svenskt Näringsliv parallellt med masterstudier inom Medie- och kommunikationsvetenskap.