Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

Nicolina Söderqvist

Reporter

Senaste artiklar av Nicolina Söderqvist

NYHET — 23 juni 2021

Mer värde för skattepengarna i kommunsektorn

I en färsk rapport analyserar Svenskt Näringsliv hur stor potentialen för effektiviseringen är i kommunsektorn. En effektivering är ett måste i och med att en allt större del av befolkningen kommer vara äldre eller unga, det vill säga grupper i större behov av välfärdstjänster.
NYHET — 18 juni 2021

Ökad elanvändning ställer krav på politiken

När näringslivet satsar på att nå klimatmålen står det klart att behovet av el ökar rejält. I en ny analys från Svenskt Näringsliv förutspås elanvändningen dubbleras till 2045.
NYHET — 8 juni 2021

Upphovsrätten i stort behov av modernisering

Många företag oroas inför genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv. Utmaningen är hur lagstiftningen ska förhålla sig till den tekniska utvecklingen, menar Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET — 6 maj 2021

Rapport: Bra krisåtgärder – men för långsamt

Krisåtgärderna har fungerat bra, men stöden bör i större utsträckning utformas efter företagens verklighet. Reformer som var viktiga före krisen kommer också vara det efter krisen. Det var några slutsatser när näringslivet diskuterade krisstödens effekt.
NYHET — 27 april 2021

Skärpta redovisningskrav oroar svenska företag

EU vill skärpa kraven på företagens hållbarhetsredovisning. Det oroar många företag, som anser att nuvarande lagstiftning fungerar bra.
NYHET — 26 april 2021

Företagen vill anställa fler

Majoriteten av företagen, närmare 60 procent, har höga eller ganska höga tillväxtambitioner när det gäller antalet anställda under de kommande två åren. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.
NYHET — 20 april 2021

Luddiga begrepp får den cirkulära ekonomin att kärva

Näringslivet satsar stort på cirkulär ekonomi. För att underlätta övergången vill flera branscher se mer forskning, ett bredare helhetsperspektiv, ett riskfokus och större tydlighet kring gemensamma begrepp.
NYHET — 14 april 2021

Chefekonom efterlyser krafttag mot klyftorna på arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten skjuter i höjden och gapet mellan utrikes och inrikes födda ökar på arbetsmarknaden. Chefekonom Bettina Kashefi vill se fler insatser från regeringen än de som presenteras i vårpropositionen.
NYHET — 8 april 2021

Jämlikhetskommission drar på sig kritik

De ekonomiska klyftorna ökar inte. ”Om vi tittar på Sverige under de senaste tio åren ser vi att realfattigdomen har minskat”, konstaterade biträdande chefekonom Jonas Frycklund, när han diskuterade vad som bäst minskar den ekonomiska ojämlikheten.
NYHET — 31 mars 2021

Företagen om de förlängda restriktionerna: ”Självklart oroade”

Regeringen skjuter upp lättnaderna i pandemirestrektionerna. Beskedet kommer inte som någon överraskning för de många hårt drabbade företagare som kämpar i krisen. ”Idag är vi så nedbantade och slimmade att det egentligen inte gör någon skillnad”, säger Per Virving på Scenteknik AVL.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist