Nicolina Söderqvist

Reporter

Senaste artiklar av Nicolina Söderqvist

NYHET — 21 april 2022

Ekonom: Därför rusar köerna utan privata sjukvårdsförsäkringar

Regeringen har tillsatt en snabb­utredning om ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården. Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi, är oroad över att förslagen kan få allvarliga konsekvenser.
NYHET — 21 februari 2022

Psykisk ohälsa ökar

Kostnaden för sjukfrånvaron är stor och allra snabbast är ökningen inom psykisk ohälsa. Psykiatrikern Åsa Kadowaki vill se ett omtag när det kommer till stress och psykisk ohälsa. ”Vi måste normalisera att livet känns”, säger hon.
NYHET — 18 november 2021

Notan för miljötillstånden: 50 miljarder kronor

Segdragna miljötillstånd kostar företagen miljarder. ”Sverige sticker ut, tolv procent av företagen uppger att de flyttar sina investeringar utomlands, så av något skäl är det lättare med tillstånd i andra länder”, säger Nicklas Skår, projektledare för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt.
NYHET — 14 oktober 2021

Samspelet mellan forskning och näringsliv kan bli bättre

Samarbetet mellan forskning och näringsliv är avgörande för Sverige. Utmaningen är avtalen. ”De största problemen med avtal handlar ofta om nyttjanderätten”, säger Sandviks patentchef Ellen Sétreus.
NYHET — 16 september 2021

Så slår kompetenskrisen – 8 av 10 kan inte rekrytera

Kompetensbristen är det största tillväxthindret för företagen just nu. 78 procent av arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens, visar en ny undersökning.
NYHET — 23 juni 2021

Mer värde för skattepengarna i kommunsektorn

I en färsk rapport analyserar Svenskt Näringsliv hur stor potentialen för effektiviseringen är i kommunsektorn. En effektivering är ett måste i och med att en allt större del av befolkningen kommer vara äldre eller unga, det vill säga grupper i större behov av välfärdstjänster.
NYHET — 18 juni 2021

Ökad elanvändning ställer krav på politiken

När näringslivet satsar på att nå klimatmålen står det klart att behovet av el ökar rejält. I en ny analys från Svenskt Näringsliv förutspås elanvändningen dubbleras till 2045.
NYHET — 8 juni 2021

Upphovsrätten i stort behov av modernisering

Många företag oroas inför genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv. Utmaningen är hur lagstiftningen ska förhålla sig till den tekniska utvecklingen, menar Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET — 6 maj 2021

Rapport: Bra krisåtgärder – men för långsamt

Krisåtgärderna har fungerat bra, men stöden bör i större utsträckning utformas efter företagens verklighet. Reformer som var viktiga före krisen kommer också vara det efter krisen. Det var några slutsatser när näringslivet diskuterade krisstödens effekt.
NYHET — 27 april 2021

Skärpta redovisningskrav oroar svenska företag

EU vill skärpa kraven på företagens hållbarhetsredovisning. Det oroar många företag, som anser att nuvarande lagstiftning fungerar bra.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist