Niklas Bergström

Niklas Bergström

Policyansvarig handelsfrågor

  • +46 8 553 431 43

Ansvarig för handelspolitik och frågor om globalisering, öppenhet och frihandel.  Ordförande i Businesseuropes International Relations Committee (IRC).