Nina Andersson

Nina Andersson

Projektledare Blekinge

  • +46 454 347 48
Arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning i Blekinge. Syftet är att skapa en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamheten. Det innebär att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker, tjänstemän och media i länet.