Nina Andersson

Nina Andersson

Näringspolitisk rådgivare Blekinge

  • +46 454 347 48
  • +46 73 078 00 97
Arbetar med att skapa goda förutsättningar för Blekinges företag. Det innebär att hålla en god dialog med medlemsföretag, politiker, tjänstemän och media i länet. Syftet är att skapa en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamheten.