Sara Lowemark

Internationell samordnare

Ansvarig för samordning av branschövergripande EU- och internationella frågor samt internationella möten och besök.

Senaste artiklar av Sara Lowemark

RAPPORT — 26 oktober 2022

Priorities for Sweden’s EU Presidency In 2023

NYHET — 26 oktober 2022

Five priorities for Sweden’s EU Presidency in 2023

From 1 January 2023, Sweden will hold the EU Presidency for the third time. This is an excellent opportunity for Sweden to show how we want the EU to develop. As well as saying what we don’t want, we need to be equally clear about what it is we actually do want from the EU.
RAPPORT — 28 september 2022

Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap i EU 2023

Svenskt Näringsliv ser mycket positivt på EU-samarbetet som sådant, men är också kritiska till utvecklingen inom det sociala området och begränsningar i användningen av svenska råvaror.
RAPPORT — 18 februari 2020

Stärkt position i EU genom ökad delaktighet

EVENT — 29 augusti 2019

Hur skapar vi en konkurrenskraftig inre marknad - vilka är våra prioriteringar?

RAPPORT — 10 juni 2019

Future EU-policy priorities of the Confederation of Swedish Enterprise

RAPPORT — 24 april 2019

Svenskt Näringslivs prioriteringar för framtida EU-politik - Program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU

NYHET — 13 september 2017

Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året.
RAPPORT — 28 augusti 2017

Ett utmanat Europa - Program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU

NYHET — 27 juni 2016

Dags att bygga vidare på EU:s styrkor

I kölvattnet av Brexit bör Sverige och likasinnade kliva fram och utveckla EU till den motor för tillväxt och välstånd den har potential att vara, skriver Sara Lowemark vid internationella sekretariatet.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist