Sara Lowemark

Sara Lowemark

Internationell samordnare

  • +46 8 553 431 92

Ansvarig för samordning av branschövergripande EU- och internationella frågor samt internationella möten och besök.