Simon Sjögren

Simon Sjögren

Skolnätverksansvarig i område Väst

  • +46 54 14 27 76
  • +46 54 14 27 76

Arbetar som skolnätverksansvarig med att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. och informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.