Simon Sjögren

Simon Sjögren

Skolnätverksansvarig

  • +46 70 345 66 90

Arbetar som skolnätverksansvarig med att minska avståndet mellan skola och näringsliv. Det görs bland annat genom att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. och informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.